nl - fr
Overheidsopdrachten 2017
Individueel Outplacement
Toegewezen op 8 augustus 2017 aan A-TH,
rue de Herstal 28a te 4680 Oupeye.

Verhuur van kopieermachine
Toegewezen op 1 september 2017 aan ORGABURO,
Charles Parentéstraat 6 te 1070 Brussel.

Vergaderingen, bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten die aan de openbare mandatarissen toegekend werden
Geen bezoldiging, noch voordeel van alle aard, noch representatiekost werden aan de openbare mandatarissen zittend op de beheersorganen toegekend.

Studiereizen en colloquia in het buitenland met een uitgave ten laste van de openbare instelling waaraan mandatarissen van de beheers-of beslissingsorganen in het kader van de uitoefening van de functies hebben deelgenomen in 2017
Studiereizen noch colloquia hebben in 2017 in het buitenland plaatsgevonden.